Fotograf Ingar Sørensen - blogg

Bryllup i Heddal stavkirke, Notodden

bryllup_Heddal_Stavkirke_TelemarkHeddal stavkirke er Norges største gjenværende stavkirke. Som et resultat av dette er det veldig mange turister her og som bryllupsfotograf kan man forvente stor konkurranse fra disse. Turistene kommer for å se og fotografere kirken, og når de i tillegg får muligheten til fotografere et vakkert brudepar som Stine og Audun er det lett å forstå at noen kan bli litt ivrige.

I følge Finn-sagnet tok det bare tre dager å bygge Heddal stavkirke. Sagnet forteller at fem bønder i Heddal slo seg sammen for å bygge en kirke men planen er så vidløftig at ingen byggmester kunne ta på seg jobben. En dag traff en av dem, Raud Rygi, en ukjent mann som var villig til å bygge kirken, men bare om han fikk oppfylt en av tre ting; Raud Rygi måtte enten skaffe sol og måne ned fra himmelen, la sitt hjerteblod renne, eller gjette navnet på den fremmede. Det siste mente Raud han skulle ha god tid til å greie, og så gikk han med på avtalen. Men Raud fikk liten tid på seg til å løse gåten. Alt første natta var alle materialene på plass, den andre natta reiste spiret seg og tredje dagen ville kirka stå ferdig. I redsel for livet gikk Raud over jordene sine og grunna over navnet til denne fremmede. Da han var kommet i nærheten av Svintruberget, sør-øst for kirken, hørte han en vakker sang inne fra fjellet:

«Hys, hys vesle båne, imorgo kjem Finn med måne, sol og kristenhjarte ei skåne til moro og leiker for båne».

Dermed var gåten løst. Byggmesteren måtte være trollet Finn, som bodde i Svintruberget. Slik berget Raud Rygi livet, og Heddal fikk sin kirke. Men trollet Finn kunne ikke tåle klangen fra kirkeklokkene og flyttet senere til fjellet Himingen

Instagram @ingar.sorensen